MISJA I CELE

Uczenie przez działanie

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności  poprzez własną aktywność,  w przemyślanym środowisku  pedagogicznym,
przy współpracy z nauczycielami.

Samodzielność

Dorosły jest przewodnikiem dziecka,  pokazuje mu jak wykonać daną czynność a dziecko poprzez wielokrotne powtarzanie uczy się jej.  W ten sposób dziecko buduje  w sobie poczucie własnej wartości.

Społeczne reguły

Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Obserwacja

Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka,  jest jego przewodnikiem.  Obserwacja jest kluczem do poznania dziecka

Koncentracja 

dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań 

Lekcje ciszy

uczą współpracy, społecznych reguł i zasad, budują w dziecku poczucie własnej wartości. lekcja ciszy pomaga dziecku odnaleźć spokój ułatwia koncentrację, umożliwia bardziej efektywną pracę, pozwalają dziecku na odkrycie swojego wnętrza.Lekcje ciszy uczą współpracy, społecznych reguł i zasad, budują w dziecku poczucie własnej wartości.

Porządek

Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć

Indywidualny tok rozwoju

dziecko jest serdecznie przyjęte przez nauczyciela, znajduje jego uwagę i indywidualną opiekę.Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.