Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00. 
Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody oraz pory roku.

Godz.
Czynność
7.30 – 9. 00Dzieci przychodzą do przedszkola. Zabawy dowolne, przygotowanie do rozpoczęcia dnia
9.00 – 9.30.Śniadanie
9.30 – 11.00.Praca własnaZajęcia dydaktyczne
11.00 – 11.15.Spotkanie w kręgu
11.30 – 13.00.Zabawy swobodne w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze
13.00 – 14 00.Obiad oraz czynności higieniczno – porządkowe
14.00 – 15.30.Odpoczynek, czytanie książek, zajęcia dodatkowe
15.30 – 16.00Podwieczorek
16.00 – 18.00Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. W okresie wiosenno – letnim oraz wczesno – jesiennym zabawy w ogrodzie przedszkolnym