Angielski na co dzień

Przedszkole realizuje program nauczania języka angielskiego w konwencji bilingwalnej tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim.

W każdej grupie jest dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej, jeden z nich z uprawnieniami nauczania języka angielskiego prowadzi zajęcia dydaktyczne i konwersację z dziećmi tylko w języku angielskim.

Dwujęzyczne nauczanie prowadzi się podczas zajęć dydaktycznych.

Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach opłaty czesnego.